background
logotype
image1 image2 image3

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie miłośników polskiej literatury i geografii. Turyści, którzy doceniają spokój i ciszę, w cieniu starych sosen i klonów na wołomińskich Górkach, odnajdą klimat dawnych czasów.

Dom Zofii Nałkowskiej, nazywany „Domem nad Łąkami", został zbudowany w 1895 roku przez ojca pisarki Wacława Nałkowskiego, geografa, publicystę, krytyka literackiego, jednego z wybitniejszych przedstawicieli nowoczesnej myśli społecznej. Był własnością rodziny Nałkowskich do 1937 roku.

Kiedy w 1992 roku otwierano Muzeum nie była możliwa wierna rekonstrukcja wnętrz, dlatego koncepcja Wystawy zakłada oddanie atmosfery domu, z podkreśleniem postaci rodziców, szczególnie ojca, Wacława Nałkowskiego, będącego dla pisarki wzorem moralnym, a także zaakcentowanie więzi Zofii Nałkowskiej z domem rodzinnym.

W „Domu nad Łąkami" znajduje się wystawa stała. Poszczególne pomieszczenia (5 pokoi na parterze) prezentują kolejne okresy życia, twórczości i działalności społecznej autorki „Granicy": oddają nastrój dzieciństwa i młodości Zofii Nałkowskiej, łącząc opowieść o epoce przełomu XIX i XX wieku z historią lat późniejszych, łącznie z powojennymi.

OFERTA EDUKACYJNA

Muzeum to nie tylko budynek zapełniony eksponatami, to także miejsce w którym młody człowiek spotyka się z przeszłością i teraźniejszością. Eksponaty to nie tylko historia zamknięta w formie fizycznej, to punkty wyjścia do zbudowania opowieści o tym co ważne: o sztuce, literaturze, pracy i poświęceniu.

Odwiedziny muzeum pozwalają młodemu człowiekowi lepiej poznać i zrozumieć otaczający go świat. Pomagają w poszerzeniu jego świadomości oraz pogłębiają wrażliwość na sztukę i literaturę.

Oferta edukacyjna naszego muzeum została opracowana w taki sposób, aby lekcje i warsztaty Muzealne stanowiły uzupełnienie lub poszerzenie programu szkolnego.

STAŁA OFERTA EDUKACYJNA

  1. „Co to jest muzeum?" (dla dzieci w wieku przedszkolnym)
  2. „Życie i twórczość Wacława Nałkowskiego" (dla młodzieży gimnazjalnej)
  3. „Życie i twórczość Zofii Nałkowskiej"; „Granica – geneza powieści Zofii Nałkowskiej" (dla młodzieży licealnej)

NOWA OFERTA EDUKACYJNA

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich rozszerza swoją ofertę edukacyjną o nowe tematy zajęć, które łączą wykład dostosowany do wieku słuchaczy z warsztatami plastycznymi lub praktycznymi.

WARSZTATY

  1. „Geograf i jego dom" – kierowane do uczniów szkół podstawowych, mają na celu przede wszystkim przybliżenie postaci Wacława Nałkowskiego jako ojca i geografa oraz uzyskanie podstawowych informacji o geografii jako nauce. Materiały pomocnicze do zajęć warsztatowych (rysunki, mapy, rebusy) oraz dobór materiału literackiego, pochodzącego z książek rodziny Nałkowskich, opracowano z myślą o dzieciach 9–12 letnich. Zajęcia rozpoczynają się od zwiedzania Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem gabinetu geografa i jego książek. Następnie dzieci przechodzą do Sali wystawowej na piętrze Muzeum gdzie, już siedząc, słuchają fragmentów utworów literackich i uzupełniają materiały. Program warsztatów przewiduje także dyskusję z dziećmi. Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna
  2. „Zosia wśród przyrody" – skierowane do dzieci najmłodszych – przedszkolnych – mają na celu pokazanie fauny i flory charakterystycznej dla łąk okalających rodzinny dom pisarki. Inspiracją do wypełnienia materiałów przekazanych dzieciom są fragmenty opisów przyrody z książek Zofii Nałkowskiej. Plan warsztatów obejmuje zwiedzanie muzeum oraz pracę z dziećmi w Sali wystawowej na piętrze lub w plenerze – w zależności od warunków pogodowych. Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna
  3. „Zwierzątka Pani Zofii" – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ich celem jest ukazanie „Domu nad Łąkami" jako domu rodzinnego: ciepłego i pełnego zwierząt, oraz przybliżenie twórczości Zofii Nałkowskiej. Materiały, które dzieci otrzymują do uzupełnienia w czasie spotkania (rysunki, kolorowanki, zagadki), wymagają od nich uważnego słuchania fragmentów opowiadań o zwierzętach, autorstwa pisarki oraz narracji przewodnika. Zajęcia te, jak i inne tematy warsztatowe, są podzielone na dwie części: rozpoczynają się od zwiedzania ekspozycji, po czym dzieci udają się do Sali wystawowej, gdzie odbywa się część bezpośrednio związana z tematem zajęć. Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna

LEKCJE MUZEALNE

  1. „O sztuce pisania listów" – zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych. W czasie wykładu, prowadzonego w oparciu o listy Wacława Nałkowskiego i rodziny Nałkowskich oraz teksty z literatury polskiej, słuchacze poznają historię epistolografii na przestrzeni dziejów. Następnie młodzież redaguje listy na podstawie materiałów pomocniczych. Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne.
  2. „W salonie Zofii Nałkowskiej" – zajęcia dla uczniów szkół średnich. Przy wykorzystaniu tekstów z literatury polskiej, opisujących salony inteligenckie, literackie czy artystyczne, słuchacze poznają historię i tradycję salonu oraz sztuki konwersacji. Następnie, w oparciu o tekst Zofii Nałkowskiej, wybrani uczniowie odtwarzają scenę ze spotkania w salonie. Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne.

 

 

 

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template