background
logotype
image1 image2 image3

Wypisy ze scenariusza Parku im. Nałkowskich w Wołominie

[…] „Deformacja naturalnego krajobrazu przez wyrobisko piasku stała się naczelnym programem i problemem projektowym. Należy stworzyć układ funkcjonalny, układ założenia parkowego tak, aby uzyskał efekt całościowy naturalnego krajobrazu.

Czytaj więcej: Wypisy ze scenariusza Parku im. Nałkowskich w Wołominie

Decyzja Nr 682/85

Wołomin, 8 XI 1985 Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz. 229) wyrażam zgodę na zmianę sposobu użytkowania całości budynku mieszkalnego na obiekt towarzyszący muzeum Zofii Nałkowskiej w zakresie: sali kameralnej spotkań klubowych, kawiarni, sali wystawowej i czytelni, położonego w Wołominie przy ul. Nagórnej Nr 2. Uzasadnienie: Zgodnie z opracowanym projektem planu ogólnego m. Wołomina (opracowanie IV fazy) budynek położony jest na terenie parku Muzeum Nałkowskich z przeznaczeniem na obiekt towarzyszący w/w muzeum. […]

Czytaj więcej: Decyzja Nr 682/85

Z Protokołu z zebrania Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Wołomina

Wołomin, 15 V 1985 […] Wykonane są 4 kopie popiersia Z. Nałkowskiej. Prezydium postanawia przydzielić po 1 kopii popiersia: Bibliotece im. Zofii Nałkowskiej, Liceum Ogólnokształcącemu, Towarzystwu Przyjaciół Wołomina, Szkole Nr 1 w Kobyłce im. Z. Nałkowskiej. Należy zamówić jeszcze 3 popiersia u tego samego wykonawcy. […]

Podpisała: Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Wołomina.

Z Protokołu z plenarnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Wołomina

Wołomin, 19 II 1985 […] Cały czas mamy na uwadze prace nad muzeum, budynek jest przygotowany do tynkowania i urządzania, wykonawca podał wstępny termin oddania budynku na 22 lipca 1985 r. Na jednym z Prezydiów postanowiono wydać medal z okazji otwarcia muzeum i 100–lecia urodzin Zofii Nałkowskiej; wykonywany jest w Ursusie, zamówiono 200 sztuk.

Czytaj więcej: Z Protokołu z plenarnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Wołomina

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4 18 I 1985

Pruszków, 18 I 1985 W odpowiedzi na wasze zlecenie L.dz. KFT-IV-5343/3/84 z dnia 10 grudnia 1984 r. informujemy, że przyjmujemy w 1985 r. wykonanie instalacji elektrycznej w Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. […]

Podpisał: Naczelny Inżynier w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych w Pruszkowie, ul. Groblowa 5..

Uboga scheda bogatego życia

„Wiejskiemu cieśli z końca ubiegłego wieku potrzeba było dwóch miesięcy na wybudowanie Nałkowskim domu. Urzędnikom z połowy dwudziestego stulecia lat trzeba było blisko trzydzieści na wydanie obligującej wszystkich decyzji przekształcającej ten dom w muzeum.” […]

Czytaj więcej: Uboga scheda bogatego życia

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin 27 XII 1984

Wołomin, 27 XII 1984 W nawiązaniu do zlecenia z dnia 11 lipca 1984 r. dotyczącego wykonania robót instalacji sanitarnych w budynku Muzeum Z. Nałkowskiej informuję, iż z braku mocy przerobowej oraz nieprzystosowania zakładu do wykonywania robót zewnętrznych – kanalizacji, szamba i studni – nie mogę przyjąć tych robót do wykonania. W związku z czym wykonam następujące roboty wewnętrzne w budynku: kanalizacja, instalacja ciepłej wody, instalacja zimnej wody do pierwszej studni istniejącej. Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i CO w Majdanie.

Do Urzędu Miasta i Gminy w Wołominie

Wołomin, 20 XII 1984 W nawiązaniu do ustaleń, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa informuje, że roboty elektryczne zewnętrzne związane z zasilaniem w/w obiektu w energię elektryczną będą wykonane w styczniu 1985 r.

Podpisał Zastępca Dyrektora ds. Technicznych „Eltor” w Wołominie.

Do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych w Pruszkowie, ul. Groblowa 5, Oddział w Wołominie, ul. Szosa Jadowska

Wołomin, 10 XII 1984 Zlecam wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. […].

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template