background
logotype
image1 image2 image3

Do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych w Pruszkowie, Oddział w Wołominie, Szosa Jadowska

Wołomin, 3 II 1987 Zlecam wykonanie instalacji wodno–kanalizacyjnej oraz szamba w budynku przeznaczonym na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. W załączeniu przesyłam projekt techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 10 XII 1986

Wołomin, 10 XII 1986 […] Ob. B. K. poinformował zebranych o postępie prac przy muzeum Zofii Nałkowskiej. Ob. E. B. zapytał ile pieniędzy wydano na ten budynek. Ob. B. K. wyjaśnił, że na remont domu Z. Nałkowskiej wydano ok. 2 mln zł, na zabezpieczone środki do 10 mln zł. Ob. T. R. zapytał, czy nadzór nad remontem sprawuje Urząd Miasta i Gminy. Ob. E. B. stwierdził, że należy zobowiązać Urząd do skoncentrowania środków na remont tego budynku.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 10 XII 1986

Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, 22 IX 1986

Wołomin, 22 IX 1986 […] Przełomowym momentem dla Towarzystwa było zebranie odbyte dnia 23 maja 1977 roku, na którym dokonano zmiany Zarządu. O tego czasu praca WTSK stała się bardziej rytmiczna i problemowa, co wpływało na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, o których mówiono w poprzednich latach. Bardziej serio zajęto się rozpadającym budynkiem Nałkowskich, na który po wystąpieniu do Prezydenta Warszawy, inż. Jerzego Majewskiego, otrzymano 500 000 złotych, za które wykupiono go w 1977 roku z prywatnych rąk Krystyny Pułaskiej. Jednocześnie zabezpieczono przeciekający dach, wykonano dokumentację techniczną, a także wykwaterowano 6 rodzin, wyszukano rzemieślnika, który w pierwszym etapie dokonał wymiany drewnianych ścian. […] Towarzystwo bardzo aktywnie włączyło się do budowy pomnika–czołgu T-34 przez wyasygnowanie określonej sumy pieniędzy, jak też trzykrotnie organizowało w 1984 i 1985 r. czyn społeczny członków i sympatyków, wykonując prace w otoczeniu pomnika oraz przy chodniku i parku otaczającym dom przyszłego muzeum literatury.

Czytaj więcej: Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w Sali konferencyjnej Urzędu...

Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w siedzibie Zarządu TPW

Wołomin, 10 IX 1986 […] W punkcie pierwszym omówił przygotowanie do zebrania sprawozdawczo–wyborczego TPW prezes, który stwierdził, że do zebrania jesteśmy przygotowani, gdyż przygotowano już proporczyk w związku z 50. rocznicą powstania Towarzystwa Przyjaciół Wołominka, Sławka i Okolic, który zostanie wręczony wszystkim działaczom TPW na tym zebraniu.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w siedzibie...

Protokół z wizji lokalnej w Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Wołomin, 3 IX 1986 Komisja […] dokonała oględzin w budynku i stwierdziła, że do wykonania zostały następujące roboty: 1) dorobienie skrzydła balkonowego i 28 skrzydeł okien, które zostały skradzione; 2) okiennice (brak sklejki); 3) progi; 4) położenie klepki; 5) oblistwowanie otworów drzwiowych; 6) schody; 7) strop drewniany; 8) boazeria w szatni; 9) obicie elewacji w drewnie; 10) daszek nad wejściem. Na niżej wymienione roboty nie ma wykonawcy: 1) schody zewnętrzne; 2) cokół wokół budynku; 3) obróbki blacharskie; 4) szklenie otworów; 5) roboty malarskie; 6) roboty instalacyjne – elektryczne wraz z ogrzewaniem, hydrauliczne.

Czytaj więcej: Protokół z wizji lokalnej w Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Wołominie

Wołomin, 3 IV 1986 Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Wołominie informuje, że prowadzone postępowanie za L.dz. ZW-723/86 w sprawie wybicia szyb w dworku Zofii Nałkowskiej w Wołominie zostało umorzone z powodu nie ustalenia sprawców wybicia.

Podpisał: Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. Milicji Obywatelskiej w Wołominie, woj. stoł. warszawskie.

Z Protokołu z plenarnego zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy

Wołomin, 18 II 1986 […] Natomiast z planu [działalności za 1985 r.] wykonano projekt medalu i wykonano 250 sztuk medalu, na którym widnieje wizerunek pisarki oraz napis: „100–lecie urodzin Zofii Nałkowskiej”, na drugiej stronie budynek oraz napis: „Muzeum w Wołominie – 1985 rok – „Dom nad łąkami”. Medal jest gotowy do wręczenia wszystkim członkom TPW oraz zaproszonym gościom w czasie ogólnego zebrania sprawozdawczo–wyborczego, które jest planowane w czerwcu 1986 roku.

Czytaj więcej: Z Protokołu z plenarnego zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w Sali...

Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Wołomina

Wołomin, 30 I 1986 […] Wykonane zostały medale na 100–lecie urodzin Z. Nałkowskiej. Wręczymy je w dniu oddania muzeum. Dnia 29 stycznia 1986 r. odbył się wykład w Instytucie Geografii w sali im. W. Nałkowskiego. Prezes wziął w nim udział. […]

Podpisała: Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Wołomina.

Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Dzierżyńskiego 3/5

Wołomin, 23 XII 1985 Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie miasta i gminy Wołomin na rok 1986 na ukończenie remontu kapitalnego budynku przeznaczonego na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Informuję, że koszt zadań do czasu ukończenia remontu – lipiec 1986 r. – wyniesie ok. 5 milionów złotych.

Czytaj więcej: Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Dzierżyńskiego 3/5

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template