background
logotype
image1 image2 image3

Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Muzeum Z. i W. Nałkowskich listopad 1990

Wołomin, 26 XI 1990 Obiekt jest wyremontowany i obecnie dozorowany przez harcerzy. Zlikwidowanie usterek technicznych typu: uzupełnienie gniazdek, oprawek, włączników, zamontowanie zlewozmywaka, zreperowanie włazu na dach, założenie kratek wentylacyjnych, umożliwi nam zasiedlenie lokalu przez dozorcę. […] Czynimy starania celem otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Kultury na urządzenie i otwarcie muzeum planowane w końcu I kwartału przyszłego roku.

Czytaj więcej: Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Muzeum Z. i W. Nałkowskich listopad 1990

Do Szczepu 78 Drużyny Harcerskiej, Hufiec ZHP w Wołominie, ul. Długa 34

Wołomin, 19 XI 1990 W związku z zakończeniem remontu w budynku przeznaczonym na Muzeum Z. i W. Nałkowskich oraz planowanym otwarciem tej placówki, zwracamy się o nieodpłatny nadzór nad budynkiem w okresie od 19 listopada do 30 listopada 1990 r. w godzinach od zmroku do godz. 7.00 rano.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

Do Komisji Oświaty i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 27 VII 1990 Niniejszym przedkładam kosztorys na wykonanie uzgodnionych prac wokół budynku przeznaczonego na Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. Kosztorys wykonano na podstawie projektu zagospodarowania parku autorstwa mgr arch. i plastyka J. M. oraz jego scenariusza.

Czytaj więcej: Do Komisji Oświaty i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy Wołomin

Do Komisji Gospodarki Gminnej i Porządku Publicznego w/m Wołomin, 16 VII 1990

Wołomin, 16 VII 1990 […] Potwierdzam opinię przedstawiciela Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlani” w Warszawie, ul. Nowolipki 20, że należy wykonać: ogrodzenie na cokole z elementów stalowych; 2) mury oporowe; 3) renowację dziedzińca przed budynkiem; 4) chodniki klinkierowe. Zastrzeżenia i postulaty: 1) Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wykonać projekt zagospodarowania terenu.

Czytaj więcej: Do Komisji Gospodarki Gminnej i Porządku Publicznego w/m Wołomin, 16 VII 1990

Do Przewodniczącego Rady Narodowej w/m

Wołomin, 18 VI 1990 […] Według opinii przedstawiciela Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlani” w Warszawie, ul. Nowolipki 20, należy wykonać: 1) ogrodzenie na cokole z elementów stalowych; 2) mury oporowe; 3) renowację dziedzińca przed budynkiem; 4) chodniki klinkierowe. Koszt w/w prac określono na dzień dzisiejszy w granicach 800 milionów złotych. Rzeczoznawca uznał za niezbędne wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Protokół ostatecznego przekazania do użytkowania budynku po kapitalnym remoncie, przeznaczonego na Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17

Wołomin, 23 IV 1990 Komisja stwierdziła, że zakończono remont w zakresie wcześniejszych założeń. Remont kapitalny budynku rozpoczęto w 1979 r., a zakończono w dniu 23 kwietnia 1990 r. Polegał on na całkowitej wymianie zniszczonych elementów ściennych, dachowych, okien, drzwi, podłóg oraz w ograniczonym zakresie fundamentów. Komisja stwierdza, że przedmiotowy remont został wykonany w ustalonym zakresie i budynek może być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem. Celem doprowadzenia obiektu do zgodności z założeniami należy przeprowadzić remont budynków gospodarczych, skarp murowanych, zagospodarować i ogrodzić teren, według posiadanego scenariusza.

Podpisy: Komisji.

Do „Pisma Wołomina”, ul. Kurkowa 34

Wołomin, 5 II 1990 W związku z kończącym się remontem budynku przeznaczonego na muzeum rodziny Nałkowskich czynimy starania o uruchomienie od jesieni bieżącego roku placówki muzealnej. Okres kilku miesięcy dzielących nas od otwarcia placówki niezbędny jest na uporządkowanie terenu, ogrodzenia, przygotowanie scenariusza i wystawy. Nadzór merytoryczny nad placówką obejmie Muzeum Literatury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20.

Czytaj więcej: Do „Pisma Wołomina”, ul. Kurkowa 34

Do Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie, ul. Mickiewicza 9

Wołomin, 5 II 1990 W związku z inicjatywą Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie o przejęcie w administrację obiektu z przeznaczeniem na muzeum rodziny Nałkowskich wyjaśniam, że obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków A–1198, stanowi własność Skarbu Państwa i podlega bezpośrednio Ministrowi Kultury i Sztuki. […]

Czytaj więcej: Do Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie, ul. Mickiewicza 9

Do Pana Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 30 I 1990 Zarząd naszego Towarzystwa zwraca się z prośbą o umożliwienie przejęcia administracji nad obiektem przeznaczonym na muzeum rodziny Nałkowskich. Posiadamy zbiory archiwalne związane z historią ziemi wołomińskiej i chcemy ten obiekt zagospodarować w sposób następujący: a) izba muzealna poświęcona Zofii i Wacławowi Nałkowskim; b) izba ze zbiorami dotyczącymi ziemi wołomińskiej; c) organizowanie na terenie tego obiektu imprez kulturalnych, jak koncerty kameralne, spotkania autorskie, etc. – a wszystko to jest związane z naszą działalnością statutową. Uważamy, że obiekt ten powinien być centralnym miejsce sztuki regionu wołomińskiego.

Podpisał: Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template