background
logotype
image1 image2 image3

Do Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ul. Armii Ludowej 34

Wołomin, 10 VI 1991 W związku z tym, że Towarzystwo Przyjaciół Wołomina jest w posiadaniu eksponatów, które przeznaczono do Muzeum Z. i W. Nałkowskich, nawiązując do pisma z Muzeum Literatury w Warszawie z dnia 28 maja 1991 r., zwracam się z prośbą o jak najszybsze przekazanie w/w eksponatów do depozytu Muzeum Literatury w Warszawie.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomina

Warszawa, 28 V 1991 Szanowny Panie Burmistrzu! Muzeum Literatury zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o spowodowanie jak najszybszego przekazania eksponatów związanych z rodziną Nałkowskich, które są w posiadaniu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Jednocześnie przypominamy, iż Muzeum nasze zobowiązało się wyposażyć przyszłe Muzeum Zofii Nałkowskiej w nasze zbiory, które przekażemy w depozyt. […]

Łączę wyrazy poważania – Janusz Odrowąż-Pieniążek – Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 19 III 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową przeznaczoną na zorganizowanie i realizację Muzeum Z. i W. Nałkowskich. Wieloletni remont budynku, należącego przed wojną do rodziny Nałkowskich, został zakończony, posiadamy cenne pamiątki konserwowane przez Muzeum Literatury w Warszawie, w związku z czym pragniemy we wrześniu otworzyć Muzeum. Jednak nowa sytuacja finansowa naszego miasta (przejęcie kosztownych inwestycji, jak: oczyszczalnia ścieków, adaptacja ciepłowni) uniemożliwia nasze zamierzenia. Do realizacji Muzeum urządzanego przez Muzeum Literatury w Warszawie potrzebne są środki w wysokości 100 milionów zł, z podziałem na: 1) projekt i aranżację wyposażenia wnętrz; 2) organizację i urządzenie wystawy; 3) zabezpieczenie Muzeum (przed włamaniem). Za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby z góry bardzo dziękuję.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 28 II 1991

Wołomin, 28 II 1991 […] W okresie między zebraniami odbyły się w Urzędzie Miasta dwa zebrania z kustoszem Muzeum Literatury p. J. Pol w sprawie Muzeum Nałkowskich. Muzeum Literatury, p. mgr Pol, utrzymuje, że Muzeum powstające w Wołominie musi być Muzeum Z. Nałkowskiej, a nie Ziemi Wołomińskiej.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 28 II 1991

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomin, 13.II.1991

Warszawa, 13 II 1991 Szanowny Panie Burmistrzu! Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia br. KS-IV-5434/4/91 kierowany do Wojewody Warszawskiego w sprawie przyznania dotacji dla organizowanego Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z przykrością informuję, że w obecnej chwili Wojewoda nie może udzielić pomocy finansowej z powodu braku środków.

Z poważaniem – mgr Andrzej Hagmajer – Dyrektor Wydziału Kultury, Wychowania i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5 28.II.1991

Wołomin, 28 I 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody o przyznanie nam jednorazowej dotacji na zorganizowanie i realizację Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, jako jedynej placówki tego typu we wschodniej części województwa stołecznego.

Czytaj więcej: Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5 28.II.1991

Do Dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

Wołomin, 22 I 1991 Zwracam się z prośbą o wykonanie scenariusza wystawy w Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie, które planujemy otworzyć w czerwcu bieżącego roku.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

Do Burmistrza Miasta Wołomin

Warszawa, 17 I 1991 W związku z pismem w sprawie ogrzewania elektrycznego budynku Muzeum Z. i W. Nałkowskich […] informujemy, że rozwiązanie ogrzewania za pomocą energii elektrycznej jest rozwiązaniem nieracjonalnym. Koszt 1 kW mocy zainstalowanej w elektrowni jest bardzo wysoki i aktualnie przekracza 2 mln zł.

Czytaj więcej: Do Burmistrza Miasta Wołomin

Czołg(aniem) do Muzeum Nałkowskich

„Przed domem rodziny Nałkowskich stoi czołg na piedestale. Stoi sobie i urąga, straszy i śmieszy. Oto sąsiedzi: czołg w charakterze pomnika i dom Nałkowskich, który od lat miał być pomnikiem kultury jako Muzeum znanej pisarki i jej ojca – geografa. Odrestaurowanie tego domu ślamarzyło się latami. Czy nowe władze miejskie mają jakieś pomyślne Wieści na ten temat? – Został już ukończony remont budynku. […] W tej chwili trwają prace dostosowujące wnętrza domu do wymogów, jakie postawiło przed nami Muzeum Literatury, które urządzi tu wystawę poświęconą Zofii Nałkowskiej. Mamy nadzieję, że niebawem Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zostanie otwarte. Chcemy w tym wnętrzu stworzyć też zalążki muzeum regionalnego, które gromadzić będzie pamiątki związane z historią Wołomina oraz wszystkich okolicznych miast i osiedli.” […]

(„Wieści Podwarszawskie”, 1991 nr 0)

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template