background
logotype
image1 image2 image3

Dom Nałkowskich w Górkach pod Wołominem po latach zapomnienia zaczyna nowe życie

„29 października Dom nad Łąkami gościł pierwszych zwiedzających Muzeum Nałkowskiej w Wołominie. Urządzono je według koncepcji przygotowanej w warszawskim Muzeum Literatury, które też użyczyło wielu cennych eksponatów.

Czytaj więcej: Dom Nałkowskich w Górkach pod Wołominem po latach zapomnienia zaczyna nowe życie

Do Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ul. Legionów 32

Wołomin, 15 VI 1992: W nawiązaniu do pisma KS-IV-5434/7/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie przekazania eksponatów zbieranych przez Towarzystwo Przyjaciół Wołomina w celu wyposażenia Muzeum Z. Nałkowskiej w Wołominie, ponawiam prośbę o jak najszybsze przekazanie w/w do Muzeum Literatury w Warszawie.

Czytaj więcej: Do Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ul. Legionów 32

Do W.P. Burmistrza Miasta Wołomin

Wołomin, 9 I 1992 Zwracam się z prośbą o zlecenie wykonania projektu przyłącza kabla energetycznego ze słupa z transformatorem do budynku muzeum Z. Nałkowskiej w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17, zgodnie z zaleceniami RE – Wołomin, określonymi w warunkach technicznych.

Podpis: Stanowisko Pracy ds. Kultury, Wychowania Fizycznego i Sportu w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół WołominaWołomin, 18 XI 1991

Wołomin, 18 XI 1991 […] Dyskusja: Poruszano sprawę celowości istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Sprawa Muzeum Nałkowskiej. […]

Podpisała: Protokołująca.

Do Kierownika Urzędu Rejonowego w Wołominie, 1991

 

Warszawa, 13 XI 1991 W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 9 października 1991 r. uprzejmie informuję, że sprawa odremontowania domu rodzinnego Zofii Nałkowskiej jest znana Wydziałowi Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Muzeum Literatury w Warszawie, podległe Wojewodzie Warszawskiemu, ma w depozycie zbiory związane z osobą pisarki, które przekaże Muzeum w Wołominie. Jest też gotowe opracować scenariusz ekspozycji, ale odpłatnie, bowiem w ramach posiadanych środków budżetowych nie będzie w stanie tego wykonać. Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego nie może, niestety, wesprzeć finansowo inicjatywy stworzenia Muzeum Zofii Nałkowskiej. Bardzo trudna sytuacja materialna kultury od początku roku i cięcia budżetowe, które miały miejsce w ostatnich miesiącach sprawiły, że Wydział nie dysponuje żadną rezerwą finansową. Poważnie zmniejszone dotacje zmuszają muzea podległe Wojewodzie Warszawskiemu do rezygnacji z zakupu nowych eksponatów i z organizowania niektórych wystaw. Powszechna niepewność co do sytuacji materialnej sfery budżetowej w przyszłym roku nie pozwala teraz na podejmowanie żadnych nowych zobowiązań. Wierzę jednak, że dotychczasowe starania władz samorządowych, dla których jestem pełen uznania, nie pójdą na marne i w Wołominie powstanie nowa placówka kulturalna, być może dzięki fundacji, której założenie, jak wiem, jest planowane. Ze swej strony obiecuję, że sprawa udzielenia pomocy finansowej Muzeum Zofii Nałkowskiej zostanie rozpatrzona, gdy tylko to będzie możliwe.

Z poważaniem –

mgr Andrzej Hagmajer - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wołomin, 9 X 1991

Wołomin, 9 X 1991 Urząd Rejonowy w Wołominie zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy materialnej dla tworzącego się Muzeum Zofii Nałkowskiej w domu rodzinnym, który znajduje się w pobliżu Wołomina.

Czytaj więcej: Do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wołomin, 9 X 1991

Do Zarządu Miejskiego w Wołominie

Wołomin, 3 IX 1991 Zwracam się z prośbą o przyznanie środków finansowych na wykonanie niezbędnych prac warunkujących otwarcie muzeum Z. Nałkowskiej, które planowane jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej: Do Zarządu Miejskiego w Wołominie

Pismo do Wojewody warszawskiego, 1991

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 29 VII 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody o pomoc finansową przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z otwarciem Muzeum Z. Nałkowskiej w Wołominie.

Czytaj więcej: Pismo do Wojewody warszawskiego, 1991

Pismo do Burmistrza Miasta Wołomin, 1991

 

Wołomin, 17 VI 1991 W związku z tym, że mija pół roku od momentu zasiedlenia przez nas domu Nałkowskich, w którym planuje się otwarcie muzeum, uważam za stosowne poinformować Pana o stanie budynku i jego otoczenia. Dla nas, jako użytkowników mieszkania, najbardziej uciążliwe były w wymienionym okresie powtarzające się awarie instalacji hydraulicznej, która – zdaniem wzywanych specjalistów – zrobiona jest niezgodnie z dokumentacja i logiką techniczną.

Czytaj więcej: Pismo do Burmistrza Miasta Wołomin, 1991

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template