background
logotype
image1 image2 image3

Różne żywoty „domu nad łąkami"

Różne są żywoty domów. Związane z egzystencją człowieka domy przeżywają swe okresy rozkwitu i dostatku, rozdziały dramatów i tragedii, by po latach nieszczęść odżywać [...]. Wielka pisarka Zofia Nałkowska w swej przepięknej książce pt. „Dom nad łąkami" maluje jego wzruszający obraz i tak żywy, że po przeczytaniu tych stron Górki już raz na zawsze stają się człowiekowi bliskie i serdecznie znajome wraz ze wszystkimi mieszkańcami „domu nad łąkami" – ludźmi i zwierzętami, że czytelnik ufa pisarce bez zastrzeżeń, gdy zwierza się: „... ale nic nie było naprawdę ważne póki nie zostało przewleczone przez Górki". [...] Wydaje się, że dopiero dziś można powiedzieć coś o nowym okresie życia, w który zaczyna powoli wchodzić „dom nad łąkami". Powoli – bo wiele czasu i trudu ludzkiego upłynie nim powstanie tu muzeum pamiątek po wielkim Ojcu i Córce.

Ożywił się ostatnio w swej działalności powstały przed dwoma laty Komitet Budowy Muzeum, z każdym dniem wzrasta zrozumienie i ofiarność społeczeństwa Wołomina dla idei przyszłego muzeum. „Na dniach" załatwiony będzie wykup posesji Nałkowskich od jej ostatniej właścicielki przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz wykwaterowanie dotychczasowych lokatorów. Prof. Wuttke z Instytutu Geograficznego należący do Komitetu zadeklarował chęć zorganizowania w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, które przybrało imię Wacława Nałkowskiego, wzorowego gabinetu geograficznego, urządzonego w myśl wskazań wielkiego uczonego. W przyszłości w „domu nad łąkami" zamierza się zgromadzić, prócz pamiątek po rodzinie Nałkowskich, cenną bibliotekę znakomitego geografa i stworzyć tu ośrodek pracy twórczej dla pracowników naukowych tej dziedziny. [...] Rzeczą powstałej niedawno sekcji propagandowej Komitetu Budowy Muzeum będzie upowszechnianie w społeczeństwie pięknych postaci znakomitego uczonego i pisarki, by cała Polska zrozumiała, że wiele serca należy się sprawom tej zasłużonej ojczyźnie rodzinie wielkich humanistów, temu domowi górującemu pośród zieleniejących łąk nie tylko na Sosnówką.

U. Pomorska, Różne żywoty „domu nad łąkami"
„Trybuna Ludu", 1958 nr 128

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template