background
logotype
image1 image2 image3

Po wielu latach dyskusji uczyniono poważny krok

„Duże znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego miasta miało utworzenie w 1972 r. Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Zorganizowali je miejscowi społecznicy […]

W swoim programie działania miało ono skupiać wszystkich działaczy kulturalnych i oświatowych, koordynować ich pracę, propagować dzieje i dorobek miasta, rozwijać życie kulturalne. […] Głównym jego celem stało się otwarcie Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Po wielu latach dyskusji uczyniono poważny krok naprzód w kierunku przekształcenia w muzeum „Domu nad łąkami” Zofii Nałkowskiej. Wykupiono go z rąk prywatnych wraz z okolicznym terenem i opracowano dokumentację na zorganizowanie parku na obszarze 3 ha. Pierwsze prace na terenie parku wykonano w czynie partyjnym w 1978 r. Coraz wyższy poziom intelektualny mieszkańców miasta powodował zwiększenie zapotrzebowania na dobra kultury.”

(Dzieje Wołomina i okolic, pod red. L. Podhorodeckiego, Warszawa 1984, s.263–264)

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template