background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 10 XII 1986

Wołomin, 10 XII 1986 […] Ob. B. K. poinformował zebranych o postępie prac przy muzeum Zofii Nałkowskiej. Ob. E. B. zapytał ile pieniędzy wydano na ten budynek. Ob. B. K. wyjaśnił, że na remont domu Z. Nałkowskiej wydano ok. 2 mln zł, na zabezpieczone środki do 10 mln zł. Ob. T. R. zapytał, czy nadzór nad remontem sprawuje Urząd Miasta i Gminy. Ob. E. B. stwierdził, że należy zobowiązać Urząd do skoncentrowania środków na remont tego budynku.

[…] Ob. B. K. wyjaśnił, że z 200 sztuk medali rozliczy się pani K., natomiast ze 100 sztuk medali - on. I tak, 20 sztuk wręczono na 80-lecie Huty Szkła dla delegacji z Czechosłowacji i niektórym członkom dyrekcji Huty Szkła. 3 medale wręczono w 70. rocznicę śmierci Wacława Nałkowskiego w Instytucie Geografii U.W., 2 medale przekazano do zbiorów Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, 2 medale – Krajowemu Ośrodkowi Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 3 medale – Mazowieckiemu Towarzystwu Kultury. Razem wręczono 30 medali, pozostałe 70 medali przekazał skarbnikowi TPW. […] Następnie poinformował, że brak możliwości rozliczenia z proporczyków.

Podpisała: Protokołująca.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template