background
logotype
image1 image2 image3

Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, 22 IX 1986

Wołomin, 22 IX 1986 […] Przełomowym momentem dla Towarzystwa było zebranie odbyte dnia 23 maja 1977 roku, na którym dokonano zmiany Zarządu. O tego czasu praca WTSK stała się bardziej rytmiczna i problemowa, co wpływało na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, o których mówiono w poprzednich latach. Bardziej serio zajęto się rozpadającym budynkiem Nałkowskich, na który po wystąpieniu do Prezydenta Warszawy, inż. Jerzego Majewskiego, otrzymano 500 000 złotych, za które wykupiono go w 1977 roku z prywatnych rąk Krystyny Pułaskiej. Jednocześnie zabezpieczono przeciekający dach, wykonano dokumentację techniczną, a także wykwaterowano 6 rodzin, wyszukano rzemieślnika, który w pierwszym etapie dokonał wymiany drewnianych ścian. […] Towarzystwo bardzo aktywnie włączyło się do budowy pomnika–czołgu T-34 przez wyasygnowanie określonej sumy pieniędzy, jak też trzykrotnie organizowało w 1984 i 1985 r. czyn społeczny członków i sympatyków, wykonując prace w otoczeniu pomnika oraz przy chodniku i parku otaczającym dom przyszłego muzeum literatury.

[…] W ocenianych latach została przygotowana jednoizbowa siedziba dla naszego Towarzystwa, która znajduje się przy ulicy Armii Ludowej 32. W przyszłości siedziba ta będzie również spełniać rolę koordynującą pracę Muzeum Literatury im. Zofii Nałkowskiej. Przygotowanie tego Muzeum nie schodziło z centrum uwagi Prezydium i Zarządu Towarzystwa. Jak wiadomo, celem istnienia naszego ruchu od samego początku było uratowanie tego obiektu, a obecnie jego przygotowanie i otwarcie muzeum. Towarzystwo Przyjaciół Wołomina szczególną uwagą otacza pamięć pisarki Zofii Nałkowskiej, która w książce „Dom nad łąkami” uwieczniła i ten dom i samo miasto. W związku z tym nasze Towarzystwo przyczyniło się do nadania jej imienia Miejskiej Bibliotece. A także dokonało renowacji jej popiersia, autorstwa jej siostry Hanny oraz wykonało kopie, z których jedna została przekazana Liceum Ogólnokształcącemu im. jej ojca Wacława Nałkowskiego. Dwa następne przeznaczono dla biblioteki jej imienia i szkoły podstawowej im. Zofii Nałkowskiej. Zbiegło się to z jej setną rocznicą urodzin. W planie Towarzystwa było i jest nadal wzniesienie w Wołominie pomnika-popiersia dla upamiętnienia jej związków z tym miastem. Dla upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia tego wydarzenia ustanowieniem medalu, który by mówił o tej rocznicy, a także upamiętniał otwarcie Muzeum Literatury jej imienia. Niestety, prace w budynku trwają dłużej niż przewidywano. Ze względu na dzisiejsze zebranie sprawozdawczo–wyborcze Towarzystwa, Zarząd mimo to postanowił wręczyć gotowe od roku medale. Uchwałą Zarządu przyznano medale wszystkim członkom Towarzystwa oraz zaproszonym gościom. Przez ustanowienie i wręczenie tego medalu, w pewnym stopniu dokonujemy podsumowania roli jaką spełniało Towarzystwo w walce o uratowanie „domu nad łąkami” dla kultury polskiej i zaznaczenie jego na mapie kulturalnej kraju, tak jak uczyniono to z leśniczówką Pranie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stawiska Jarosława Iwaszkiewicza, czy mieszkaniem przy ul. Polnej Marii Dąbrowskiej. […]

Podpisali: Prezes TPW i Sekretarz Towarzystwa.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template