background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 5 IV 1989

Wołomin, 5 IV 1989 […] Prezes TPW przedstawił następujące zagadnienia do załatwienia w roku bieżącym: 1) usytuowanie popiersia Z. Nałkowskiej (lokalizacja). Kol. L. K. oświadczyła, że Muzeum Literatury jest w posiadaniu 3–ch popiersi Z. Nałkowskiej, jednak nie określiło lokalizacji.

Kol. L. K. ze swojej strony proponuje pobliże Szkoły i Biblioteki na Osiedlu Hibnera. Kol. Prezes wyraził pogląd, że pobliże budynku Urzędu Miasta jest dobrą lokalizacją. Prezes nawiąże kontakt z dr Hanną Kirchner i Muzeum Literatury, odnośnie zaawansowania i realizacji popiersia. Ustalenie z Władzami miasta lokalizacji popiersia. Wsparcie Urzędu Miasta w finansowaniu akcji. 2) termin dokończenia remontu Muzeum Kultury („Dom nad łąkami” Z. Nałkowskiej). Gont trzeba kupić u górali, drobne poprawki w łazienkach (to się robi). Drobne poprawki. Bardzo ważne, poza gontem, jest ogrodzenie. Trzeba określić architekturę ogrodzenia oraz obszar niezbędny do ogrodzenia. 3) Termin zakończenia prac jeszcze nie ustalony. Kol. J. B. Deklaruje w imieniu TPW wykonanie gontu na złożone do dnia 12 kwietnia 1989 r, zamówienie. Budynek obok Domu Nałkowskich został sprzedany przez Urząd Miasta BUDOR-owi [Zakładowi Doświadczalnemu Maszyn Budowlanych w Kobyłce].

Podpisała: Protokołująca.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template