background
logotype
image1 image2 image3

Do Komisji Gospodarki Gminnej i Porządku Publicznego w/m Wołomin, 16 VII 1990

Wołomin, 16 VII 1990 […] Potwierdzam opinię przedstawiciela Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlani” w Warszawie, ul. Nowolipki 20, że należy wykonać: ogrodzenie na cokole z elementów stalowych; 2) mury oporowe; 3) renowację dziedzińca przed budynkiem; 4) chodniki klinkierowe. Zastrzeżenia i postulaty: 1) Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wykonać projekt zagospodarowania terenu.

W związku z tym, że teren z budynkiem mają być przeznaczone na muzeum konieczne jest: a) projekt powierzyć do wykonania architektowi z dużym doświadczeniem, właściwe byłoby skonsultować go z plastykiem oraz historykiem; […] b) następnie należy skonsultować się z tymi literatami (ZLP, Krakowskie Przedmieście), którzy doskonale znali Zofię Nałkowską. Należałoby wykorzystać tę „żywą” wiedzę w urządzeniu muzeum; c) spróbować poprzez ZLP znaleźć sponsorów krajowych i zagranicznych, w celu sfinansowania większości wydatków na zagospodarowanie budynku i terenu (otworzyć konto polskie i zagraniczne podając numer do publicznej wiadomości).

Podpis nieczytelny – Komisja Oświaty i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy Wołomin.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template