background
logotype
image1 image2 image3

Decyzja w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach

 Wołomin, 30 III 1978 Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (jednolity tekst z 1969 r. Dz. U. Nr 22, poz. 159 ze zm.; nr 27, poz. 193 z 1972 r.; poz. 84 z 1974 r.) § 4 ust. 1, 4, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (jednolity tekst z 1969 r. Dz. U. Nr 3, poz. 19), postanawiam: przekazać w użytkowanie, nieodpłatne na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołominie, ul. Świerczewskiego Nr 34, nieruchomość położoną w Wołominie przy ul. Nagórnej 2 o pow. 2910 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym, składającym się z 7–miu izb mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 178 m², stanowiącą własność Skarbu Państwa. Przekazanie w użytkowanie nastąpi do czasu wykwaterowania najemców z zajmowanych dwóch lokali w celu sprawowania w tym okresie zarządu nieruchomością.

[…] Z uwagi na konieczność przekwaterowania najemców z dwóch lokali wykupionego budynku istnieje konieczność sprawowania do czasu przekazania Wydziałowi Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – zarządu nad przedmiotową nieruchomością. […]

Podpisał: Kierownik Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy Wołomin.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template