background
logotype
image1 image2 image3

Do Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta St. Warszawy, ul. Senatorska 14

Wołomin, 14 V 1976 Urząd Miejski w Wołominie Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury prosi o nadanie biegu sprawie związanej z wykupem i remontem Domu Nałkowskich w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17.

[…] Placówka stałaby się miejscem sympozjów i wieczorów autorskich oraz innych imprez kulturalnych dla ludności miejscowej i przyjezdnych. Właścicielką nieruchomości, o której wyżej mowa jest Krystyna Pułaska, zamieszkała w Poświętnem, poczta Płońsk. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej w Warszawie decyzją Nr Me-Sw-1608/70 z dnia 28 stycznia 1971 r. orzekło przejecie budynku w zarząd państwowy.

Podpisał: Zastępca Inspektora Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template