background
logotype
image1 image2 image3

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków

Warszawa: 19 X 1989 Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10 poz. 48 i z 1983 Nr 38 poz. 173) oraz art. 104 kpa, w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu, orzekam: wpisać do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem rejestru 1395, następujące dobro kultury: Willa murowana „Laurentium”, wzniesiona ok. 1920 r., wraz z działką i zielenią tworzącą park krajobrazowy w Wołominie, ul. Nagórna 2. Uzasadnienie: Willa „Laurentium”, otoczona parkiem krajobrazowym, wzniesiona na planie kwadratu z gankami i werandą, z dekoracją ramowo-płycinową nad oknami, gzymsem wieńczącym profilowanym, z zachowaną oryginalną stolarką okienną i drzwiową – jest przykładem budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wzorowanego na podobnej architekturze rezydencjonalnej na Krymie, wznoszonej w końcu XIX i na początku XX wieku. […]

Podpisał: mgr inż. Feliks Ptaszyński – Konserwator Zabytków m.st. Warszawy.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template