background
logotype
image1 image2 image3

Do Obywatela Jerzego Putramenta, Redaktora Naczelnego Tygodnika „Literatura” w Warszawie

Warszawa, 30 VI 1976 Generalny Konserwator Zabytków, z polecenia Obywatela Józefa Tejchmy, Ministra Kultury i Sztuki, pragnie przekazać następujące informacje dotyczące domu Nałkowskich w Wołominie: Konserwator m.st. Warszawy przeprowadził w dniu 15 kwietnia 1976 r. wizję lokalną, która wykazała bardzo zły stan zachowania obiektu. W tymże dniu ustalono dalszy tryb postępowania na naradzie w Urzędzie Miasta Wołomin. Po uzyskaniu od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Wołominie ekspertyzy stanu zachowania – Konserwator będzie mógł podjąć decyzję o wpisaniu tego obiektu do rejestru zabytków oraz określić protokółem typowania roboty niezbędne dla zabezpieczenia budynku przed zimą. W porozumieniu z Urzędem Miejskim w Wołominie podjęte zostały kroki celem wykupienia budynku wraz z przylegającym terenem z rąk prywatnych. Konserwator Zabytków m.st. Warszawy – w miarę postępu sprawy – zobowiązał się do przekazywania niezbędnych informacji i wniosków.

Podpisał: dr Bohdan Rymaszewski – Generalny Konserwator Zabytków, Dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template