background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z zebrania ogólnego członków Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, które odbyło się w sali Powiatowego Domu Kultury w Wołominie

Wołomin, 3 X 1973 Prezes Towarzystwa przedstawił zebranym dotychczasową działalność oraz plan na rok 1974. Do najważniejszych zadań, jakie Towarzystwo postawiło sobie za cel, to opieka nad zabytkami i pamiątkami kultury narodowej. Wśród tych pamiątek znajduje się dom Nałkowskich, w którym powstała powieść Zofii Nałkowskiej „Dom nad łąkami”. Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne planuje otoczyć opieką ten obiekt przez zagospodarowanie otaczającego go parku i remont samego domu z przeznaczeniem na Muzeum Ziemi Wołomińskiej.

Zostały już podjęte wstępne prace przygotowawcze, a między innymi opracowano apel do mieszkańców i zakładów pracy z prośbą o składanie ofiar na rzecz remontu w/w obiektu, jak też nadsyłanie eksponatów pod przyszłe muzeum. Otwarte zostało konto bankowe, przeprowadzone zostały rozmowy z Urzędem Miejskim w sprawie wykwaterowania zamieszkałych tam osób. Przeprowadzono rozmowy w sprawie zagospodarowania parku i nawiązano kontakty z placówkami naukowymi, które wyraziły wszechstronną pomoc w przedmiotowej sprawie. Plan zamierzeń Towarzystwa na rok 1974 przewiduje rozpoczęcie remontu domu Nałkowskich pod przyszłe muzeum, gromadzenie pamiątek i eksponatów. […] Tow. J. Sz. mówił o kłopotach, jakie napotyka przy wykwaterowaniu osób, które mieszkają w domu Nałkowskich, by móc rozpocząć remont bez przeszkód. Jego zdaniem, o ile zostaną wykwaterowani lokatorzy, remont taki można będzie zakończyć do dnia 30 czerwca 1974 r. Zebrani postanowili wytypować delegację do Towarzysza Sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR i przewodniczącego Prezydium PRN celem omówienia spraw dotyczących remontu obiektu Nałkowskich pod przyszłe muzeum.

Podpisał: Sekretarz Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template