background
logotype
image1 image2 image3

Do Obywatela Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie

Warszawa, 17 VII 1973 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział Kultury w Warszawie uprzejmie informuje, że z uznaniem przyjmuje inicjatywę organizacji muzeum regionalnego siłami aktywu członków Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie.

Wydział Kultury dołoży wszelkich starań dla realnego poparcia inicjatywy zgodnie z możliwościami i w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów w tej sprawie. Organizacja muzeum w Wołominie występuje w programie rozwoju sieci muzealnej na Mazowszu w dalszych latach. Program ten zrewidujemy i zmienimy w zależności od efektów Waszego działania. […] Z treści załączonego do w/w pisma protokółu zebrania wynika konieczność dokonania ustaleń, czy muzeum organizowane będzie w nowym budynku (koncepcja Ob. S. S.), czy w adaptowanym – („domu nad łąkami”) – po jego zakupieniu, wykwaterowaniu lokatorów i kapitalnym remoncie. Z uwagi na proponowany charakter muzeum, jego program winien być opracowany przy współpracy Muzeum Okręgowego w Płocku. Należałoby też wystąpić o współudział w organizacji tej placówki do Związku Literatów Polskich oraz Muzeum Literatury. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template