background
logotype
image1 image2 image3

Do Społeczeństwa powiatu wołomińskiego!

Wołomin, 12 VII 1973 Działacze Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, uwzględniając historię regionu ziemi wołomińskiej i żywą pamięć o wybitnych postaciach zasłużonych dla kultury narodowej takich jak: geograf Wacław Nałkowski, pisarka Zofia Nałkowska, rzeźbiarka Hanna Nałkowska, poeta Cyprian Kamil Norwid i prozaik Wacław Sieroszewski, podjęło starania w kierunku utworzenia placówki muzealnej w domu rodziny Nałkowskich, utrwalonym w powieści pt. „Dom nad łąkami”.

Dom ten wraz z otaczającym go parkiem stanowić będzie atrakcyjną całość muzealną, miejsce wypoczynku i spotkań ludzi nauki, kultury i sztuki ze społeczeństwem. Realizacja tego zamierzenia wymaga pomocy ze strony zakładów pracy, organizacji społeczno-politycznych, związków twórczych, towarzystw regionalnych, placówek kulturalno–oświatowych oraz całego społeczeństwa w postaci środków finansowych oraz eksponatów związanych z wymienionymi postaciami i historią regionu. W imieniu działaczy Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego prosimy o nadsyłanie lub udostępnienie eksponatów w terminie od 1 września 1973 r. na adres: Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne z siedzibą w Powiatowym Domu Kultury – Wołomin, ul. Ogrodowa nr 2, telefon 76-23-91. Wpłat na fundusz organizacji i rozwoju muzeum można dokonać już obecnie na konto w P.C.K. Oddział Wołomin. Organizatorzy muzeum liczą się z przychylnym przyjęciem naszego apelu, przesyłając z góry serdeczne podziękowanie.

Podpisali: Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego i Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template