background
logotype
image1 image2 image3

Decyzja Nr AGKVa.8221/43/77 o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

Wołomin, 14 VI 1977 Załatwiając wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa Nr 4 z dnia 17 maja 1977 r. nr 0-5345/3/77 i działając na podstawie art. 1, 2 i 3 ust. 1, art. 15 i 21 ustawy z dnia 12 III 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.), zmiany ogłoszone w Dz. U. Nr 36, poz. 212 z 1974 r., orzeka się wywłaszczenie na rzecz Państwa nieruchomości o powierzchni 1 ha, 38 a, 89 m kw., położonej w Wołominie przy ul. Nałkowskiego Nr 17, pow. wołomińskiego, stanowiącej własność Ob. Krystyny Pułaskiej zam. Wojewódzki Ośrodek Przemysłu Rolniczego w Poświętnem, woj. ciechanowskie, 09–100 Płońsk

. […] Wymieniona nieruchomość oznaczona jest na planie pomiarowym jako działka Nr 984, sporządzonym w roku 1976 przez OPGK w Ursusie, Zakład Nr 3 w Wołominie, zatwierdzonym i wpisanym do Składnicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezji i Kartografii w Wołominie za numerem Z-28, z dnia 21 lipca 1976 r. Wywłaszczenie polega na odjęciu praw własności tej nieruchomości jej dotychczasowym właścicielom z dniem uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu. […] Określa się odszkodowanie ze strony Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa Nr 4 na rzecz Ob. Krystyny Pułaskiej z tytułu wywłaszczenia w/w nieruchomości w sumie zł 250 000.- (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy). Wypłata odszkodowania nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.) w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienie się decyzji, z zastrzeżeniem uprzedniego potrącenia ewentualnych należności – obciążeń zgodnie z przepisami art. art. 14 i 27 powołanej wyżej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. Uzasadnienie: Powołana na wstępie decyzji ustawa z dnia 12 III 1958 r. zezwala na wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Państwa i to m.in. na cele użyteczności publicznej, obrony Państwa, albo dla wykonania zadań wynikających z zatwierdzonych planów gospodarczych […]. Zgodnie z zatwierdzonym planem realizacyjnym – Decyzją Nr 11– wydanym w dniu 13 maja 1977 r. przez Naczelnika Miasta Wołomin, nieruchomość wymieniona w niniejszej decyzji niezbędna jest na urządzenie Muzeum im. Zofii Nałkowskiej. Inwestycja ta przewidziana jest w planie gospodarczym na rok 197… […].

Podpisał: Kierownik Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template