background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z zebrania Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Wołomin, 23 V 1977 […] Zebranych powitał Prezes WTSK. Przewodnictwo zebrania powierzył Naczelnikowi Miasta. Ob. Naczelnik krótko przedstawił historię Towarzystwa oraz poddał pod rozwagę potrzebę jego istnienia, zwracając uwagę na wzmożony ruch kulturalny w naszym mieście.

[…] Następnie głos zabrał Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego: […] W roku 1972 powstało nasze Towarzystwo, otrzymało Statut, powołano Komisje. Podejmowano problem zorganizowania w Wołominie muzeum Nałkowskich (Hanny, Zofii, Wacława), był to w zasadzie naczelny cel Towarzystwa. Miasto nie miało jednak funduszy, aby podjąć konkretne działanie. Następnie głos zabrał Ob. Naczelnik, który stwierdził, że dopiero w br. sytuacja się zmieniła. Ustalono właściciela, który nabył budynek w 1937 r. wraz z przyległymi terenami, ok. 1½ ha. Miasto planuje odkupić budynek i park. Naczelnik Miasta przypomniał, że dwukrotnie zabierał głos w Polskim Radio, informując o planach zagospodarowania obiektu. W województwie warszawskim mało jest zabytków tego typu, w związku z czym sprawa domu Nałkowskich powinna być pomyślnie sfinalizowana. Urząd Miasta wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o zajęcie stanowiska. Zostało przyznane 500 tys. zł na bieżące wydatki. Właścicielka domu, pani Pułaska, wyraziła zgodę na cenę 250 000 zł plus mieszkanie w SBM. Dnia 13 maja 1977 r. Naczelnik Miasta Wołomin podpisał decyzję o przeznaczeniu budynku przy ul. Nałkowskiego na obiekt muzealny. W miesiącu kwietniu zlecono grupie remontowo–budowlanej SBM pokrycie dachu i wykonanie rynien. Ob. J. B. obiecał społecznie pomalować rynny. Naczelnik Miasta poinformował, że odbył rozmowę z dyrektorem Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie na temat sporządzenia dokumentacji zagospodarowania terenu wokół domu Nałkowskich. W planach perspektywicznych przewidziany jest również parking, zajazd dla pojazdów ewentualnie kawiarnia, czy restauracja (w budynku obok). W posiadaniu miasta znajduje się popiersie Z. Nałkowskiej – aktualnie przygotowane do odlewu z brązu. Ob. G. zapytała o koszt remontu budynku. Naczelnik Miasta odpowiedział, że planowany jest kapitalny remont lub nawet wybudowanie budynku niemal od nowa. Kosztorys jest dopiero w trakcie opracowywania. […]

Podpisała: Sekretarz Towarzystwa.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template