background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z posiedzenia organizacyjnego założycieli Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Wołomin, 8 VI 1973 Po powitaniu przybyłych na posiedzenie Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego wygłosił referat na temat organizacji muzeów w Polsce przed 1939 r. i obecnie i podał ich cel i zadania. Mówca wspomniał o zasługach, jakie wnieśli w skarbiec kultury narodowej Wacław i Zofia Nałkowscy; ich pamięć winniśmy uczcić w sposób godny przez organizację w Domu nad łąkami muzeum, którego nazwa byłaby związana z ich pracą, w szczególności na naszym terenie.

W dyskusji na temat organizacji muzeum zabierali głos następujący Towarzysze: Tow. Kierownik PDK w swej wypowiedzi postawił pytanie, co sądzą władze powiatu i miasta na temat organizacji tego muzeum, jaki może być ich wkład w to przedsięwzięcie. Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne, które jest inicjatorem tej akcji, nie będzie samo w stanie przystąpić do tego dzieła. […] Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tow. J. Sz. w swej wypowiedzi wskazał na trudności finansowe, jakie będą towarzyszyły temu przedsięwzięciu, na które Miejska Rada Narodowa nie posiada środków finansowych. Druga sprawa, to wykwaterowanie osób, które aktualnie zamieszkują ten obiekt; należy dać im mieszkania zastępcze, co również nie jest takie proste w warunkach Wołomina. Nad organizacją muzeum należy, zdaniem mówcy, zastanowić się poważnie i czy w ogóle obiekt ten nadaje się do remontu. Tow. Zastępca Przewodniczącego Prezydium Powiatowej rady narodowej zabierając głos w dyskusji wskazał, że organizacja muzeum jest słuszna i będzie wymagała pomocy ze strony zakładów pracy naszego powiatu, samo WTSK nie będzie w stanie dokonać tego zadnia. Zdaniem mówcy w pierwszej kolejności trzeba dokonać: 1) określić przydatność tego obiektu do remontu; 2) ustalić, kto jest prawowitym właścicielem domu; 3) wykwaterować osoby, które go zamieszkują; 4) ustalić koszt remontu. Dyrektor Liceum Ekonomicznego Tow. F. Sz., przemawiając w imieniu nauczycieli jako przewodniczący ZNP stwierdził, że „Dom nad Łąkami” winien pozostać jako dobro kultury narodowej, a organizacja tam muzeum spotka się z przychylnym poparciem i wszechstronną pomocą przez wszystkich nauczycieli naszego powiatu. Tow. M. K. zabierając głos w dyskusji, powiedział między innymi, że musimy przekazać narodowi w formie tradycji coś z kultury, a „Dom nad Łąkami” jest jako pamiątka narodowa i winien pozostać miejscem przeznaczonym na muzeum. Drugi dom murowany jest również, jako zabytek architektoniczny, i jego też należy pozostawić jako obiekt, w którym w przyszłości można będzie zlokalizować placówkę działalności kulturalno–oświatowej. […] Kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie, Ob. S. powiedział, że przy organizacji muzeum winien cechować zdrowy rozsądek i podejście prawdziwie gospodarskie. Dom nad Łąkami przekażemy następnym pokoleniom w formie muzeum po Nałkowskich, w którym znajdą się pamiątki po naszych wielkich rodakach. Obywatel mgr J. Cz. proponuje następujące zagadnienia do wykonania: 1) powiadomić zakłady pracy, aby ich przedstawiciele uczestniczyli w zebraniu, które należy przygotować jak najszybciej; 2) bardzo ważnym zagadnieniem jest zagospodarowanie obiektu, zwłaszcza jego otoczenia. Zdaniem mówcy, z wydatną pomocą może przyjść młodzież szkolna liceum w Wołominie, które nosi imię Wacława Nałkowskiego. Obywatel J. Cz. zapewnił, że już w bieżącym sezonie wakacyjnym młodzież będzie zbierać pamiątki po Nałkowskich z przeznaczeniem dla przyszłego muzeum. W toku dyskusji zebrani postanowili powołać Komisję […], która w terminie do dnia 11 czerwca zbierze się i ustali, czy obiekt nadaje się do remontu, czy też nie. Podpisał:

Sekretarz Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template