background
logotype
image1 image2 image3

Do Jana Marii Gisgesa, Sekretarza Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

Warszawa, 17 II 1966 Dowiedziałam się, że dom rodzinny Wacława i Zofii Nałkowskich jest poważnie zagrożony: wzniesienie, na którym stoi „Dom nad łąkami” od piątku, 11-go bm. podcinane jest koparkami, które wydobywają stamtąd piasek z żwir. Właścicielka domu i przyległego terenu, czekająca na próżno od dziesięciu lat na realizację podjętej w 1955 roku uchwały co do utworzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, sprzedała prawo do wywozu piasku z tego terenu instytucji państwowej: Rejonowi Eksploatacji Dróg w Warszawie! Maszyny i robotnicy zdewastowali już część wzgórza, wyrwali szereg drzew z ogrodu otaczającego dom. Trzeba dodać, że w domu tym faktycznie istnieje swego rodzaju placówka muzealna, która prowadzi ożywioną działalność kulturalno–oświatową, dzięki panu Jerzemu Surowcewowi. Mieszka on na Górkach od 1945 roku i jest na terenie Wołomina prawdziwym ambasadorem kultury, a szczególnie orędownikiem pamięci obojga twórców Wacława i Zofii Nałkowskich. Przyjmuje on i oprowadza niezliczone wycieczki z całej Polski, szczególnie młodzieży szkolnej, zgromadził własnym staraniem dużą bibliotekę i dossier związane z działalnością i życiem Nałkowskich, założył i pielęgnuje ogród ozdobny wokół domu. W Wołominie znajduje się szkoła, w swoim czasie uroczyście nazwana imieniem Nałkowskiego. Jednocześnie jednak miejscowa Powiatowa Rada Narodowa, niedostatecznie zorientowana w sprawach kultury i pozbawiona możliwości finansowych, nie jest w stanie roztoczyć żadnej opieki nad tym obiektem, który mógłby wszakże pełnić rolę poważnej placówki kulturalnej i oświatowej, przyciągać turystów (odwiedzają ten dom także pisarze zagraniczni, był tam m.in. Konstanty Paustowski). Tylko natychmiastowe podjęcie decyzji o wykupieniu domu z rąk prywatnej właścicielki może powstrzymać jego dewastację. Właścicielka jest prawnie w porządku, czekała zresztą lat dziesięć. […]

Podpisała: dr Hanna Kirchner.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template