background
logotype
image1 image2 image3

Muzeum Nałkowskich zostało wreszcie otwarte

„W czwartek 29 października w południe, pod znanym z literatury „Domem nad łąkami” w Wołominie, stał tłum gości. Czas oczekiwania na uroczystość wypełniał występ orkiestry dętej Huty Szkła, której nie przeszkadzał z lekka siąpiący deszcz. Przed domem czyniono ostatnie przygotowania, wędrowała jeszcze duża tablica z napisem „Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich”, a na ganku grupowali się goście oficjalni, którzy za chwilę będą chcieli coś powiedzieć. Wołomiński Chór Miejski stał obok orkiestry, czekając na swoje „pięć minut”. Błyskały pierwsze flesze, bo niebo było zaciągnięte chmurami. Kilkanaście minut po dwunastej burmistrz Wołomina powitał zgromadzonych na wzgórku przed wejściem do muzeum gości. Przypomniał, że z domem tym związana była pisarka Zofia Nałkowska i jej ojciec Wacław, który zapisał się w naszej nauce jako znany geograf. Wspomnienia z pobytu tu utrwaliła Zofia w popularnej powieści „Dom nad łąkami”. Słów kilka dodał jeszcze od siebie wojewoda warszawski Bohdan Jastrzębski, organizatorka wystawy podziękowała swoim współpracownikom i teraz już tylko pozostała do przecięcia symboliczna wstęga rozciągnięta przed drzwiami. Muzeum Nałkowskich, po wielu latach oczekiwań związanych z remontem i przygotowaniem zbiorów, zostało wreszcie otwarte.” […]

J. Adamski, Nałkowscy: otwarcie z nagrodami, „Wieści Podwarszawskie”, 1992 nr 4

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template