background
logotype
image1 image2 image3

Pismo do Burmistrza Miasta Wołomin, 1991

 

Wołomin, 17 VI 1991 W związku z tym, że mija pół roku od momentu zasiedlenia przez nas domu Nałkowskich, w którym planuje się otwarcie muzeum, uważam za stosowne poinformować Pana o stanie budynku i jego otoczenia. Dla nas, jako użytkowników mieszkania, najbardziej uciążliwe były w wymienionym okresie powtarzające się awarie instalacji hydraulicznej, która – zdaniem wzywanych specjalistów – zrobiona jest niezgodnie z dokumentacja i logiką techniczną.

Wśród braków rozpoznano: 1) niewłaściwe umiejscowienie pompy z silnikiem (to było przyczyną zalania silnika wodą i przepalenia go); 2) nieprawidłowe sterowanie elektryczne hydroforem; 3) nieprawidłowe ułożenie rurociągu (rura zasilająca w wodę wchodzi do budynku na 30 cm głębokości, przy czym została podłączona, na skutek źle pojętej oszczędności, do starej przedwojennej instalacji, służącej niegdyś do innych celów, co widać po stopniu zużycia, wielkości jej średnicy oraz umiejscowieniu). Taki stan rzeczy spowodował, że przy temperaturze -10º C instalacja zamarzła, w związku z czym byliśmy pozbawieni wody prze 1,5 miesiąca. Poza wadami instalacji hydraulicznej stwierdzam nieprawidłowe ułożenie pokrycia dachu. Uwidoczniło się to przy pierwszych wiosennych deszczach w postaci przecieku z kuchni na piętrze, aż do frontowego pomieszczenia na dole. Zacieki na ścianach powiększyły się w ostatnim czasie (początek czerwca) po obfitszych opadach. […] Oddzielnym dużym problemem jest zewnętrzna elewacja budynku, która jest w stanie wymagającym natychmiastowej konserwacji. […] Jeśli chodzi o zabezpieczenie budynku przed dewastacją zewnętrzną, mamy niewielkie możliwości działania. Budynek, jak wiadomo, nie ma ogrodzenia, a okalająca dom roślinność przyciąga całe grupy zachowującej się po chuligańsku młodzieży i pijaków. Często po przyjściu z pracy zauważamy pozostałości po pijatykach, pozostawione śmieci, a nawet były ślady rozbijania butelek o ściany budynku. […] Z przykrością obserwujemy postępującą dewastację części parkowej przez okoliczną młodzież. […] Kończąc, zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o spowodowanie zdecydowanych działań w sprawie ogrodzenia terenu przyszłego muzeum oraz remontu dachu. […]

Łączę wyrazy szacunku.

Podpisał: Dozorca.

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template