background
logotype
image1 image2 image3

„Słowo Powszechne”, 1959 - "Przeszkody są nie do pokonania"

„Przeszkody w zorganizowaniu tu prawdziwego muzeum są nie do pokonania. Tymczasem 6-izbowy budynek o brudnym odrapanym wnętrzu zamieszkują 4 rodziny z kupą dzieci. Nic dziwnego, że w korytarzach i przedpokojach „cieszą wzrok” pieluchy, śpioszki, sukieneczki i majteczki porozwieszane na różnej grubości sznurkach, do tego jakiś wózek i kilka innych gratów. […] Po śmierci Zofii Nałkowskiej w 1955 r. zwołano w Wołominie nadzwyczajną sesję władz terenowych właśnie w tej sprawie. Wówczas to podjęto uchwałę o zaopiekowaniu się domem i stworzeniu tu muzeum. Równocześnie powstała komisja społeczna złożona z przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, Związku Literatów Polskich i Instytutu Geograficznego, w skład której weszli m.in. J. Surowcew, H. Boguszewska, J. Zawieyski, prof. Rosiak i in. Ludzie ci mieli dołożyć wszelkich starań, by uchwałę zrealizowano jak najprędzej. Ministerstwo Kultury i Sztuki zdecydowało odkupić dom od obecnej właścicielki p. Pułaskiej, która zgodziła się sprzedać go za 92 tys. (na tę sumę go oszacowano), ale przedtem władze miejscowe miały zająć się przekwaterowaniem obecnych lokatorów do innych mieszkań. Były już nawet plany rozkładu pomieszczeń muzealnych. Jeden pokój miał więc zawierać zbiór eksponatów po Nałkowskich, w drugim miała być biblioteka, zaś w dwu innych tzw. miejsca pracy twórczej, gdzie mogliby przyjeżdżać pisarze, poeci, naukowcy. Tymczasem, niestety, skończyło się na planach i projektach, albowiem władze miejscowe nie zdołały rozwiązać sprawy mieszkań lokatorów „Domu nad łąkami”. […] Szczególnie dużo miałby tu do powiedzenia przewodniczący MRN, pan P., niestety jak dotąd nie powiedział decydującego słowa. A przecież opinia wojewódzkiego konserwatora inż. Ostapowicza brzmi: Dom należy uważać za zagrożony, gdyż widoczne jest osiadanie i wybrzuszanie ścian. Dom jest drewniakiem otynkowanym na siatce – nikt nie może zagwarantować, ze pewnego dnia nie nastąpi awaria.”

D. Stawińska, W Domu nad łąkami, „Słowo Powszechne”, 1959 nr 15

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template