background
logotype
image1 image2 image3

Z opinii szacunkowej zabudowań i urządzeń gospodarczych

Z opinii szacunkowej zabudowań i urządzeń gospodarczych znajdujących się na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Nałkowskiego Nr 17

Warszawa, IX 1976

Podlegający oszacowaniu obiekt jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym, jednorodzinnym, typu małomiejskiego o charakterze willowym. Budynek posiada cechy dworku i stąd może być traktowany jako obiekt zabytkowy. Z uzyskanych informacji wynika, że budynek w okresie międzywojennym zamieszkiwany był przez rodzinę Nałkowskich. W późniejszych latach budynek został sprzedany i aktualnie stanowi własność Krystyny Pułaskiej. Przez nowego właściciela budynek był remontowany oraz adaptowany. W ramach adaptacji zabudowano poddasze, urządzając w nim 3 duże pomieszczenia. Na parterze znajdują się 4 pomieszczenia mieszkalne, łazienka oraz duży hall i klatka schodowa. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 155 m², kubatura zaś ca 755 m³. Aktualnie budynek zamieszkują 4 rodziny.

Obecnie obiekt jest zaniedbany i wykazuje znaczne zużycie. Szczególnie duże zniszczenie wykazują elementy drewniane ścian parteru w pasie przyziemia. W miejscach tych odpadł tynk ukazując całkowicie porażone przez grzyb domowy słupy i deski konstrukcji ścian. Również zniszczony jest dach, który jest nieszczelny i przeciekający. Bardzo zniszczone są podłogi drewniane, które miejscami są spękane, starte i uginające się. Znaczne zużycie wykazują również okna i drzwi parteru, które są wypaczone, nieszczelne. Dobry stan stolarki jest wyłącznie na poddaszu. Tynki spękane, skorodowane, zwietrzałe, farba złuszczona, odpadająca. Urządzenia sanitarne zużyte, nieczynne. Instalacja elektryczna również w znacznym stopniu zużyta.

Fundamenty budynku wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej. Również niektóre ściany parteru działowe wykonano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej. Ściany zewnętrzne budynku oraz częściowo wewnętrzne wykonano z bali drewnianych okrąglaków oporowanych zmontowanych w słupy. Część ścian posiada konstrukcję ryglową. Ściany obustronnie obito siatką z blachy i otynkowano. Fundamenty posiadają izolację poziomą przeciwwilgociową, składającą się z dwóch warstw papy. Stropy drewniane, belkowe, opatrzone podsiębitką i pułapem, ocieplone polepą z gliny. Przekrycie budynku stanowi więźba dachowa dwuspadowa płatwiowo–kleszczowa z krawędziaków tartych, pokryta dwoma warstwami papy na podkładzie z desek. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane są bezpośrednio na teren za pomocą rynien i rur spustowych z blachy miedziowanej, kwadratowe. Podłogi drewniane z desek gładzonych felcowanych na legarach z krawędziaków tartych, malowane farbami olejnymi. W łazience posadzki betonowe.

Na poddasze wyprowadzają schody drewniane policzkowe. Wokół budynku wykonano opaski betonowe. Ściany budynku od wewnątrz i zewnątrz oraz stropy posiadają wyprawy cementowo–wapienne, gładkie rodzaju III, malowane farbami klejowymi. Okna polskie ościeżnicowe jedno, dwu i trzyskrzydłowe letnie i zimowe, drzwi płycinowe jednoskrzydłowe pełne i szklone płycinowe, wejściowe roboty stolarskiej typu balkonowego. Ogrzewanie budynku za pomocą kuchni węglowej stałej z cegły oblicowanej kaflami kwadratelowymi oraz pieca stałego ceramicznego. Budynek posiada instalację wodociągową oraz kanalizacyjną z rur żeliwnych, której ścieki odprowadzane są do miejscowego osadnika ścieków, które aktualnie nie jest czynne. W łazience znajduje się wanna żeliwna, ustęp kompletny oraz zlew. Budynek posiada instalację elektryczną oświetleniową podłączoną do sieci miejskiej za pomocą przyłącza napowietrznego.

[...] Na nieruchomości znajduje się studnia wykonana z kręgów betonowych O 1000 mm, głębokości około 7 m. [...] Na terenie nieruchomości znajdują się murki oporowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej. W szacowanych murkach oporowych znajdują się również schodki wykonane częściowo z cegły, a częściowo z betonu. [...] Nieruchomość stanowi teren pofałdowany z licznymi skarpami i uskokami wzmocnionymi obudowami wykonanymi z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej. W parku otaczającym budynek wykonano wiele skalniaków o różnych kształtach i wielkości. Skalniaki obsypane są ziemią i porośnięte trawą. Na dojściach do budynku znajdują się chodniki wykonane z cegły ceramicznej pełnej ułożonej na płask.

Podpisał: mgr inż. M. B. – biegły w zakresie budownictwa ogólnego do spraw wywłaszczeń i odszkodowań W.G.K. i M. Urzędu m. st. Warszawy i biegły sądowy.

 

 

 

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template