background
logotype
image1 image2 image3

Notatka służbowa, Wołomin 13 IX 1977

 Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego z udziałem Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin. Na spotkaniu omawiano projekt odbudowy Domu Nałkowskich. W I fazie odbudowy zaprojektowano całkowity remont Domu Nałkowskich, wykonanie ogrodzenia, budowę parkingu, założenie parku kultury rekreacji biernej. Przed frontem Domu Nałkowskich mają stanąć popiersia Zofii i Wacława Nałkowskich. Plany związane z I fazą odbudowy muszą być gotowe jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Czytaj więcej: Notatka służbowa, Wołomin 13 IX 1977

Do Spółdzielni Pracy „Plastyka" w Warszawie, ul. Długa 36

Wołomin, 14 IX 1977

Zlecam wykonanie koncepcji zagospodarowania parku kulturalnego w Wołominie w rejonie ulic 1-go Maja i Nałkowskiego (załączony szkic geodezyjny) w terminie do dnia 30 listopada 1977 r.

Czytaj więcej: Do Spółdzielni Pracy „Plastyka" w Warszawie, ul. Długa 36

Do Spółdzielni Pracy „Plastyka” w Warszawie, ul. Długa 36

Wołomin, 14 IX 1977 Zlecam wykonanie koncepcji zagospodarowania parku kulturalnego w Wołominie w rejonie ulic 1-go Maja i Nałkowskiego (załączony szkic geodezyjny) w terminie do dnia 30 listopada 1977 r. Ponadto zlecam wykonanie:

Czytaj więcej: Do Spółdzielni Pracy „Plastyka” w Warszawie, ul. Długa 36

Program parku kultury w Wołominie

I. Dom Nałkowskich: a) obiekt poświęcony na urządzenie izb pamięci Zofii i Wacława Nałkowskich oraz C. K. Norwida; b) pokoje działalności twórczej literatów; c) sala kameralna spotkań klubowych (literackich). II. Budynek w sąsiedztwie Domu Nałkowskich (II etap): a) kawiarnia; b) sala wystawowa; c) sala klubowa; d) czytelnia. III. Park kultury: a) muszla koncertowa (amfiteatr); b) ogród; c) miejsce wystaw rzeźby plenerowej; d) miejsce rekreacji biernej.

Podpisał: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Na Górkach stanie się dom

  Jerzy Surowcew […] zmarł w ubiegłym roku nie doczekawszy się na Górkach muzeum – o co walczył przez 20 lat. Nazywano go „strażnikiem Domu nad Łąkami”. […]

Czytaj więcej: Na Górkach stanie się dom

Z Protokołu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sprawie remontu i zagospodarowania „Domu Nałkowskich”

Wołomin, 25 X 1977 […] 1) Dokumentacja techniczna na remont wykonana będzie w terminie do końca listopada br. […] 2) Cały obiekt przeznacza się na placówkę muzealną Zofii, Wacława i Hanny Nałkowskich. […] 3) Rezygnuje się z budowy amfiteatru, w miejsce którego założy się mini estradę koncertową z ławkami stałymi na postumentach kamiennych. 4) Wykonanie kopii popiersi Z. i W. Nałkowskich powierza się artyście Ob. Wróblewskiemu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Podpisał: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Zaproszenie na sesję naukową

Wołomin, 8 XI 1977 Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w nadzwyczajnej sesji popularno–naukowej poświęconej życiu, działalności i twórczości Zofii Nałkowskiej. Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 1977 r. o godz. 17.00 w Sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 2 w Wołominie. Organizatorami sesji są: Mazowieckie Towarzystwo Kultury wraz z Naczelnikiem Miasta i Gminy Wołomin. Wołomin.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 10.11.1977

Wołomin, 10 XI 1977 Uprzejmie proszę o przyznanie środków finansowych na remont budynku „Nałkowskich”, wraz z otaczającym ogrodem w wysokości 1 mln zł, na rok 1978. Dokumentacja techniczna na powyższe zadanie zostanie wykonana w terminie do końca miesiąca listopada br.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Warszawa, 17 XI 1977 Odpowiadając na pismo z dn. 16 listopada 1977 r., uprzejmie informuję, że konsultantem z ramienia Muzeum Literatury pozostaje kustosz mgr Jolanta Pol.

Z poważaniem – Janusz Odrowąż-Pieniążek – Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template