background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Wołomin, 17 VI 1977 […] Dnia 14 czerwca 1977 r. została załatwiona definitywnie sprawa wykupu domu nad łąkami. Właścicielka otrzymała mieszkanie w Legionowie. Dom został wywłaszczony, właścicielka za otrzymane pieniądze (250 tys. zł) zamierza zakupić mieszkanie na własność. Ob. Pułaska – była właścicielka, jest zadowolona. Podkłady geodezyjne są gotowe (podkłady wysokościowe).

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Decyzja Nr AGK.Va.8221/43/77 o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

 Wołomin, 14 VI 1977

Załatwiając wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa Nr 4 z dnia 17 maja 1977 r. nr 0-5345/3/77 i działając na podstawie art. 1, 2 i 3 ust. 1, art. 15 i 21 ustawy z dnia 12 III 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.), zmiany ogłoszone w Dz. U. Nr 36, poz. 212 z 1974 r., orzeka się wywłaszczenie na rzecz Państwa nieruchomości o powierzchni 1 ha, 38 a, 89 m kw., położonej w Wołominie przy ul. Nałkowskiego Nr 17, pow. wołomińskiego, stanowiącej własność Ob. Krystyny Pułaskiej zam. Wojewódzki Ośrodek Przemysłu Rolniczego w Poświętnem, woj. ciechanowskie, 09–100 Płońsk. […]

Czytaj więcej: Decyzja Nr AGK.Va.8221/43/77 o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

Decyzja Nr AGKVa.8221/43/77 o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

Wołomin, 14 VI 1977 Załatwiając wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa Nr 4 z dnia 17 maja 1977 r. nr 0-5345/3/77 i działając na podstawie art. 1, 2 i 3 ust. 1, art. 15 i 21 ustawy z dnia 12 III 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.), zmiany ogłoszone w Dz. U. Nr 36, poz. 212 z 1974 r., orzeka się wywłaszczenie na rzecz Państwa nieruchomości o powierzchni 1 ha, 38 a, 89 m kw., położonej w Wołominie przy ul. Nałkowskiego Nr 17, pow. wołomińskiego, stanowiącej własność Ob. Krystyny Pułaskiej zam. Wojewódzki Ośrodek Przemysłu Rolniczego w Poświętnem, woj. ciechanowskie, 09–100 Płońsk

Czytaj więcej: Decyzja Nr AGKVa.8221/43/77 o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

Do Tow. Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie, ul. Wł. Hibnera

Wołomin, 16 VI 1977 Naczelnik Miasta oraz Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne proszą Obywatela o wykonanie ekspertyzy „Domu na Łąkami”, który jest zbudowany z drewna i został wykupiony z prywatnych rąk z przeznaczeniem na obiekt muzealny im. Rodziny Nałkowskich.

Czytaj więcej: Do Tow. Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie, ul. Wł. Hibnera

Z Protokołu z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Wołomin, 5 VII 1977

Nowo wybrany zarząd, w skład którego wszedł jako prezes, Ob. Naczelnik Miasta Wołomin, bardzo energicznie wziął się do pracy. Opracowano plan działania do końca br. Jako główne zadanie stowarzyszenie postawiło sobie za cel odrestaurować budynek Zofii Nałkowskiej na muzeum regionalne. Wykupiło przyległy teren za kwotę 250 tys. zł otrzymaną od Urzędu m.st. Warszawy. Pozostałą kwotę 250 tys. zł przeznacza się na urządzenie muzeum, tj., remont budynku i zakup niezbędnych eksponatów. Zakłady Stolarki Budowlanej w Wołominie w czynie społecznym dokonają oceny (ekspertyzy) budynku. Remont wykona grupa remontowo–budowlana SBM w Wołominie. [...]

Podpisały: Kontrolująca – Kierownik Wydziału Społeczno–Administracyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin i Sekretarz Stowarzyszenia.

Z Protokołu z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego 5 VII 1977

Wołomin, 5 VII 1977 Nowo wybrany zarząd, w skład którego wszedł jako prezes, Ob. Naczelnik Miasta Wołomin, bardzo energicznie wziął się do pracy.

Czytaj więcej: Z Protokołu z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej Wołomińskiego Towarzystwa...

Do Rejonowego Zespołu Usług Projektowych w Wołominie

Warszawa, 21 VII 1977 Odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca 1977 r. (N.BRTZ-269a/72/77) w sprawie dostarczenia ekspertyzy konstrukcyjnej budynku tzw. „Domu Nałkowskich” do celów projektowych, Konserwator Zabytków m.st. Warszawy informuje, że PPGK i M w Wołominie pismem swym z dnia 21 czerwca 1976 r. (Nr 243/DP/76) powiadomiło nas, iż wg orzeczenia PPGK i M w budynku uległy zniszczeniu w 100% stropy, otwory, dach i więźba dachowa, ponadto budynek jest zagrzybiony. W świetle tej sytuacji należy sporządzić dokumentację przewidującą rozebranie budynku oraz ponowne zmontowanie z możliwością odzysku niektórych elementów. […]

Podpisał: dr Lech Krzyżanowski – Konserwator Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

Do Obywatela Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie

Wołomin, 15 VIII 1977 Zlecam wykonanie robót remontowo–budowlanych w budynku przeznaczonym na obiekt muzealny im. Zofii Nałkowskiej. Przedmiotem zlecenia w I etapie jest zbicie tynków zewnętrznych z oderwaniem osiatkowania i zbicie tynków wewnętrznych. Termin rozpoczęcia robót – 1 września 1977 r.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 49 XI 1977

Warszawa, 9 XI 1977 Konserwator Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy wyraża zadowolenie z powodu istotnego postępu w pracach przygotowawczych do remontu domu Nałkowskich w Wołominie, o czym dowiedzieliśmy się z wczorajszej rozmowy telefonicznej (8 listopada 1977 r.). Potwierdzamy fakt rezerwowania środków na remont wspomnianego obiektu w 1978 r. Uprzejmie prosimy o możliwie szybkie dostarczenie potrzebnej dokumentacji łącznie z programem zagospodarowania i budynku i otoczenia. Po jej przeanalizowaniu w uzgodnionym obopólnie terminie zwołamy w Wołominie naradę, aby dokonać wspólnych ustaleń zmierzających do rozpoczęcia prac.

Podpisał: dr Lech Krzyżanowski – Konserwator Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template