background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z narady w sprawie remontu budynku Z. i W. Nałkowskich w Wołominie

Wołomin, 9 II 1983 1) Zespół Usług Projektowych w Wołominie przyjmuje na siebie funkcję Generalnego Koordynatora Prac, łącznie z nadzorem inwestorskim. […] 2) Inwestor wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót konserwatorskich. […]

Czytaj więcej: Z Protokołu z narady w sprawie remontu budynku Z. i W. Nałkowskich w Wołominie

W stulecie urodzin

„W stulecie urodzin wielkiej damy literatury polskiej […] „Dom nad łąkami” znów otworzy swoje drzwi. W budynku pozostawionym w stanie autentycznym, tyle że odnowionym, znajdzie pomieszczenie filia warszawskiego Muzeum Literatury. Oby tylko nie było „poślizgów”.

„Tygodnik Kulturalny”, 1983 nr 7

Do Spółdzielni Rzemieślniczej w Zielone, ul. Wolności 2

Wołomin: 16 II 1983 Urząd Miasta i Gminy Wołomin zleca: […] 1) wykonanie fundamentów betonowych z izolacją pod wewnętrzne ściany murowane parteru, z ewentualnym pogłębieniem fundamentów pod ściany zewnętrzne drewniane;

Czytaj więcej: Do Spółdzielni Rzemieślniczej w Zielone, ul. Wolności 2

Do Obywatela Dyrektora Zakładu Artystycznego Związku Polskich Artystów Plastyków „ART.” W Warszawie

Wołomin, 16 II 1983 Zgodnie z umową DU-1/3/80 – zawartą w dniu 8 lutego 1980 r. została wykonana dokumentacja techniczna wystroju wnętrz przyszłego Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Obecnie zlecamy wykonawcom roboty budowlane oraz wyposażenia wnętrz. […]

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w kawiarni „Staropolska”

Wołomin, 18 II 1983 […] Zadania na 1983 rok: […] Dalsze przygotowywanie domu Nałkowskich dla potrzeb muzealnych, szczególnie przygotowanie dokumentacji, dogadanie się z wykonawcami, organizacja czynów społecznych.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytego w kawiarni „Staropolska”

Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Wołomina w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 12 VII 1983 […] Omówiono przygotowania do 100. rocznicy urodzin Zofii Nałkowskiej. Jedyną lokatorką w budynku Nałkowskich jest Ob. Bronisława Surowcew, której Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy Wołomin stawiał do jej dyspozycji kilka mieszkań; ciągle coś jej się nie podobało.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Wołomina w Urzędzie Miasta i Gminy...

Do Pani Barbary Sidorczuk, Redaktora Naczelnego „Kobiety i Życia” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Wołomin, 6 IX 1983 W nawiązaniu do artykułu „Ślad ręki na kamieniu” zamieszczonym w Waszym popularnym tygodniku z dnia 6 lipca 1983 r. zwracamy się do Pani Redaktor w sprawie nawiązania kontaktu z artystą Alfonsem Karnym.

Czytaj więcej: Do Pani Barbary Sidorczuk, Redaktora Naczelnego „Kobiety i Życia” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Z Protokołu z uroczystej sesji i zebrania ogólnego członków Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytej w Zakładowym Domu Kultury Huty Szkła

Wołomin, 7 II 1984 […] W trzecim punkcie porządku dziennego referat wygłosił Naczelnik Miasta i Gminy i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina: […] Główną zasługą Towarzystwa tamtych lat było zainteresowanie władz miejskich i powiatowych opłakanym stanem budynku, w którym mieszkali Wacław i Zofia Nałkowscy.

Czytaj więcej: Z Protokołu z uroczystej sesji i zebrania ogólnego członków Towarzystwa Przyjaciół Wołomina...

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin 22.3.1984

Wołomin, 22 III 1984 W nawiązaniu do pisma 16/84 z dnia 14 marca br. uprzejmie informujemy, że z potrzebnych do wykonania stolarki nietypowej, przeznaczonej na remont domu rodziny Nałkowskich, jesteśmy w stanie zabezpieczyć tylko bale grubości 50 i 63 mm; sklejki natomiast i krawędziaków nie stosujemy w naszej produkcji i nie mamy przydziałów na te materiały. […]

Podpisał: Zastępca Dyrektora ds. Zaplecza w Zakładach Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Wołominie.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template