background
logotype
image1 image2 image3

Z referatu wygłoszonego przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wołomina na zebraniu ogólnym (uroczystym) Towarzystwa Przyjaciół Wołomina odbytym w kawiarni „Staropolska”

Wołomin 18 II 1982 „W nowym składzie Zarząd Towarzystwa wziął się energicznie do pracy. Przystąpiono do zabezpieczenia dachu niszczejącego budynku Nałkowskich. Pracę tę wykonała grupa remontowo–budowlana SBM. Wystąpiono do Prezydenta Warszawy o fundusze i wykupiono na rzecz Skarbu Państwa, w połowie 1977 roku, tenże budynek.

Czytaj więcej: Z referatu wygłoszonego przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wołomina na zebraniu ogólnym...

Morskie oko

„Przygotowania do stworzenia muzeum wielkiej pisarki trwają od lat, zbyt długo, ostatnio zabrakło funduszy, zapału, materiałów budowlanych. Prace ruszyły dwa lata temu. Doprowadzono zewnętrzną stronę domu do dawnej formy architektonicznej, położono chodniki w parkowej części Górek i w wąwozie między wzgórzami wykopano miniaturowe „morskie oko”, ni to kąpielisko, ni to przypomnienie stawów z czasów Nałkowskiej.

Czytaj więcej: Morskie oko

Do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8

Wołomin, 18 V 1981 Urząd Miasta i Gminy, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Wołominie uprzejmie prosi o wyrażenie zgody na wykonanie dokumentacji technicznej przez projektantów zrzeszonych w Rejonowym Zespole Usług Projektowych w Wołominie, mianowicie: budowlanej, elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej w budynku przyszłego Muzeum im. Z. Nałkowskiej.

Czytaj więcej: Do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8

Kiedy będzie gotowe muzeum Nałkowskich

„Na temat współpracy inwestora z opiekunem merytorycznym, czyli Muzeum Literatury, lepiej byłoby milczeć. Dość powiedzieć, że pierwszy projekt i prace, jakie tam zaczęto wykonywać, mało wspólnego miały z dawnym uroczym dworkiem Nałkowskich. Muzeum Literatury zastało na Górkach […]

Czytaj więcej: Kiedy będzie gotowe muzeum Nałkowskich

Do Urzędu Miasta i Gminy w Wołominie 27.10.1982

Warszawa, 27 X 1982 Konserwator Zabytków m.st. Warszawy informuje, że dom Nałkowskich wraz z zielenią w granicach posesji, przy ulicy Nałkowskiego, został wpisany do Rejestru Zabytków m.st. Warszawy pod nr 1198. Decyzja o wpisaniu obiektu do Rejestru Zabytków zostanie przesłana w terminie późniejszym.

Podpisał: mgr inż. arch. Feliks Ptaszyński – Konserwator Zabytków m.st. Warszawy.

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin 9.11.1982

Wołomin, 9 XI 1982 W załączeniu zwracamy dokumentację na wykonanie remontu i adaptacji budynku Muzeum im. Zofii Nałkowskiej. Spółdzielnia nie ma możliwości zrealizowania projektowanego zakresu robót.

Podpisał: Zastępca Prezesa Zarządu Usługowej Spółdzielni Pracy „Współpraca” w Wołominie, ul. Armii Ludowej 40.

Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac F. Dzierżyńskiego 3/5

Wołomin, 22 XII 1982 Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta i Gminy Wołomin na rok 1983 na kontynuację remontu kapitalnego budynku przeznaczonego na muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Informuję, że w 1983 roku zamierzamy wykonać wszystkie roboty budowlane i instalacyjne.

Czytaj więcej: Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac F. Dzierżyńskiego 3/5

Do Obywatela Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin 30.12.1982

Warszawa, 30 XII 1982 W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada br. L.dz.KFT-IV-5343/2/82 wyrażam zgodę na wykonanie remontu zabytkowego budynku w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17, przeznaczonego na muzeum im. Nałkowskich, przez wykwalifikowanych rzemieślników, bez ogłaszania przetargu.

Czytaj więcej: Do Obywatela Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin 30.12.1982

Do Obywatela Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie

Wołomin, 30 XII 1982 W związku z wykonaniem pełnej dokumentacji na kapitalny remont drewnianego domu Wacława i Zofii Nałkowskich z przeznaczeniem na Muzeum Literatury, proszę o odsprzedanie belek stropowych wg poniższej specyfikacji […].

Czytaj więcej: Do Obywatela Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template