background
logotype
image1 image2 image3

Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 5.12.1980

Wołomin, 5 XII 1980 Urząd Miasta i Gminy, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Wołominie w związku z kontynuowanym kapitalnym remontem budynku, który przeznaczony zostanie na Muzeum im. Zofii Nałkowskiej, przedkłada niniejszy wniosek w sprawie zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w kwocie 800 000 zł. Zakłada się, że do końca I półrocza 1981 r. zostanie wykonana kompletna dokumentacja techniczna, zaś w II półroczu wznowiony zostanie remont. Nadmienia się także, że jeśli wystarczy środków i znajdzie się wykonawca, rozpoczęte zostaną roboty związane z zagospodarowaniem parku (otoczenie Muzeum).

Podpisał: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z zebrania sprawozdawczo–wyborczego Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego odbytego w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 7 I 1981 […] Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne pod nowym Zarządem przyjęło w dalszym ciągu, jako podstawowe zadanie, zorganizowanie w rodzinnym domu Nałkowskich – muzeum Zofii Nałkowskiej. […] Już 17 czerwca 1977 roku odbyło się posiedzenie Prezydium, które wysłuchało informacji na temat stanu „domu nad łąkami”. Na wystąpienie Naczelnika Miasta i Prezesa WTSK do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, została przyznana suma 500 000 złotych na wykupienie domu z prywatnych rąk pani Pułaskiej. Mimo szacunku przez rzeczoznawcę tego obiektu na 750 000 złotych, zakupiono ten dom oraz 3 ha ziemi za 250 000 zł.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania sprawozdawczo–wyborczego Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego...

Z notatki służbowej z odbytej narady w Muzeum Literatury w Warszawie

 W sprawie sporządzenia dokumentacji plastycznej na urządzenie parku miejskiego i dokumentacji technicznej na wystrój wnętrz Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie:

Wołomin, 7 I 1981 1) Przywrócić pierwotny stan parku; 2) Zamiast ogrodzenia przewidzieć żywopłot. […]

Podpisał: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin.

Informacja na temat przebiegu kapitalnego remontu Muzeum im. Zofii Nałkowskiej i urządzenia parku miejskiego

Wołomin, 23 I 1981 I. Dotychczas załatwiono sprawy i wykonano prace: 1) wykupienie drewnianego budynku wraz z planem oraz przekwaterowanie lokatorów; 2) wykupienie budynku murowanego wraz z planem; 3) wywłaszczenie właścicieli działek i zapłacenie odszkodowań; 5) wymiana zrębu z otworami okiennymi i drzwiami na parterze budynku drewnianego; 5) wykonanie oczek (akwenów) wodnych na terenie parku. II. Prace w toku:

Czytaj więcej: Informacja na temat przebiegu kapitalnego remontu Muzeum im. Zofii Nałkowskiej i urządzenia parku...

Z Protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina

Wołomin 24 III 1981 […] Prezydium TPW wysłuchało informacji o przygotowywaniu dokumentacji dla dalszej realizacji Muzeum im. Zofii Nałkowskiej. […]

Podpisali: Prezes i Sekretarz Towarzystwa.

Z opisu technicznego do inwentaryzacji budynku mieszkalnego w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17

Wołomin, VII 1981 PARTER. 1) Ściany zewnętrzne po remoncie wykonanym w 1978 r. z bali drewnianych o konstrukcji sumikowo–łątkowej są w stanie dobrym. 2) Za wyjątkiem pomieszczenia ze schodami na poddasze, brak podłóż na całym parterze. Jest tylko piasek. Podłoga w pomieszczeniu ze schodami do całkowitej wymiany. 3) Ściany wewnętrzne o konstrukcji mieszanej, tj. częściowo ze zmurszałej cegły, częściowo z bali drewnianych i desek do całkowitej wymiany. Ścianek między pokojami w ogóle brak (rozebrane).

Czytaj więcej: Z opisu technicznego do inwentaryzacji budynku mieszkalnego w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17

Zaproszenie

Wołomin, 22 I 1982 Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu roboczym w sprawie realizacji Muzeum i Parku Kultury i Wypoczynku im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 1982 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 318 Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z narady poświęconej muzeum i parkowi Z. Nałkowskiej w Wołominie

Wołomin, 10 II 1982 1) Urząd Miasta i Gminy w Wołominie zleci wykonanie projektu zasilania energetycznego parku Z. Nałkowskiej. 2) UM i G Wołomin zabezpieczy piec z budynku przy ul. 15 Grudnia 9, który zostanie ustawiony w pokoju Z. Nałkowskiej. 3) Projekt budowlany i kosztorys zostanie ukończony w terminie do 10 marca 1982 r.

Czytaj więcej: Z Protokołu z narady poświęconej muzeum i parkowi Z. Nałkowskiej w Wołominie

Do Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PSB w Wołominie

Wołomin, 10 II 1982 Zlecam wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku położonego w Wołominie przy ul. Nagórnej 2 oraz ustalenie, czy kapitalny remont budynku jest opłacalny w świetle obowiązujących przepisów.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template